Opis

Kod 2 z 5 Industrial jest kodem małej gęstości, który powstał 1960. Nazwa kodu wynika z tego, że każdy znak składa się z 5 pasków, z czego 2 są szerokie (3 są wąskie).
Kod jest bardzo prosty, a informacje koduje się tylko za pomocą pasków. Odstępy pełnią tylko rolę separatorów. Są dwa rodzaje pasków: szerokie i wąskie. Długość kodu może być dowolna.
Poniższa tabela przedstawia sposób kodowania cyfr

Cyfra Układ
0 | | - - |
1 - | | | -
2 | - | | -
3 - - | | |
4 | | - | -
5 - | - | |
6 | - - | |
7 | | | - -
8 - | | - |
9 | - | - |

- szeroki pasek
| wąski pasek

Szeroki pasek jest wielokrotnością wąskiego i szerokości muszą być takie same dla całego kodu. Stosunek szerokości wynosi 1:3.
Cyfra "1" oznacza pasek, a cyfra "0" oznacza odstęp. Kombinacja "1101" oznacza więc pasek podwujnej szerokości, odstęp, wąski pasek.
Struktura kodu 2 z 5 Industrial
 • Symbol start 11011010
 • Numer zakodowany zgodnie z tabelą
 • Symbol stop 11010110

Suma kontrolna

Kod 2 z 3 Industrial może zawierać sumę kontrolną. Jest ona dodatkową cyfrą służącą weryfikacji, czy kod został bezbłędnie rozkodowany. Sprawdzanie poprawności skanowania jest przydatne, gdyż skanery mogą podawać błędne dane.
Poniżej przedstawiony jest sposób obliczeń wraz z przykładem dla kodu 7214862.
 1. Przypisać wagi cyfrom zaczynając od prawej strony naprzemiennymi wartościami: 3, 1, 3, 1, 3, ...
  Kod 7 2 1 4 8 6 2
  Waga 3 1 3 1 3 1 3

 2. Przemnożyć kolejne cyfry przez ich wagi i zsumować wszystko
  7*3 + 2*1 + 1*3 + 4*1 + 8*3 + 6*1 + 2*3 = 66
 3. Obliczyć resztę z dzielenia wartości z punktu 2 przez 10
  66 mod 10 = 6
 4. Od liczby 10 odejmij wynik z punktu trzeciego. Wynik jest cyfrą kontrolną. Jeżeli w wyniku obliczeń wyszło 10, to sumą kontrolną jest 0.
  10 - 6 = 4
Za każdym razem podczas skanowania skaner oblicza sumę kontrolną. Jeżeli wynik jest różny od tego zeskanowanego to znaczy, że coś zostało źle zeskanowane i należy powtórzyć skanowanie.

Zastosowanie

Znalazł on zastosowanie do oznaczania opakowań zbiorczych oraz jednostek wysyłkowych. Stosowany jest w logistyce wewnątrz przedsiębiorstw.

Przykłady